ราคาหุ้น

ชื่อย่อหุ้น: TPOLY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 3.26 เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.88%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2561