ราคาหุ้น

ชื่อย่อหุ้น: TPOLY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 4.52 เปลี่ยนแปลง (%) +0.08 (1.80%)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิถุนายน 2560