ราคาหุ้น

ชื่อย่อหุ้น: TPOLY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 4.80 เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.42%)
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560