TH EN

นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Email This Print This 
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2561 (สิ้นสุด 30 ก.ย 2561)
KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2561 (สิ้นสุด 31 มิ.ย 2561)
469 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2561 (สิ้นสุด 31 มี.ค 2561)
476 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 (สิ้นสุด 31 ธ.ค 2560)
483 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2560 (สิ้นสุด 30 ก.ย 2560)
353 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2560 (สิ้นสุด 30 มิ.ย 2560)
417 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 (สิ้นสุด 31 มี.ค 2560)
415 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 (สิ้นสุด 31 ธ.ค 2559)
411 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 (สิ้นสุด 30 ก.ย 2559)
613 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 2 ปี 2559 (สิ้นสุด 30 มิ.ย 2559)
392 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาส 1 ปี 2559 (สิ้นสุด 31 มี.ค 2559)
411 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด 31 ธ.ค 2558
399 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 ก.ย 2558
340 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย 2558
337 KB.
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค 2558
101 KB.