This printed article is located at http://tpoly-th.listedcompany.com/home.html

Welcome to Thai Polycons Public Company Limited Investor Relations

ยินดีต้อนรับสู่ส่วนนักลุงทุนสัมพันธ์

ในปี 1988 กลุ่มนักวิศวกรได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัทก่อสร้างขึ้น ตามกระแสการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจในขณะนั้น บริษัทไทยโพลีคอนส์ จึง ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์วิถี คือ การสร้างโครงการก่อสร้างเล็กๆ และเป็นผู้รับเหมาจัดสร้างรายย่อย ในขณะนั้นมีจำนวนพนักงานน้อย กว่า 30 คน และได้ใช้ทุนในการจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาทในปี 1995 ได้มีการขยายทีมงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของลูกค้ามากขึ้น ก่อนที่จะพบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 1996

ข่าวสารล่าสุด

  • ราคาล่าสุด
  • กราฟราคา
ชื่อย่อหุ้น: TPOLY สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด 3.06 เปลี่ยนแปลง (%) -0.04 (-1.29%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2561

รายงานประจำปี 2560

งบการเงินไตรมาส 3/2561

เอกสารนำเสนอ

เว็บแคสต์


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.